Skip to main content

AboGrafi är en erfaren och kunnig tryckbyrå, som erbjuder all service inom tryckbranschen.
Du får hjälp då du behöver idéer, planering och vid genomförandet av dem.

Tag kontakt! Mikael Syrjälä tel. 050 516 8512, e-post: mikael@abografi.fi

AboGrafis egen webbutik i Pelagoshop.

Webbutik
"Suurkiitokset loistavasta palvelusta!"
“Prima, tack – det var snabbt!”
“Vi är mycket nöjda med slutprodukten!”
Skargord
previous arrow
next arrow
"Suurkiitokset loistavasta palvelusta!"
“Prima, tack – det var snabbt!”
“Vi är mycket nöjda med slutprodukten!”
Skargord
previous arrow
next arrow

Vill du hyra en egen webbutik i köpcenter PelagoShop?

Tjänster

Infoprodukter

skyltar – dekaler
banderoller – roll up

Trycksaker

Kontoret:
kuvert – blanketter
Marknadsföring:
flyers – affischer

Layout & ombrytning

böcker – kataloger
tidskrifter – tidningar

Logomärken och -editering

Abografi

Jag är Mikael Syrjälä och har en traditionell yrkestitel – sidframställningsmästare!
Vid kommunikationsplanering, framställning av trycksaker och innehållsproduktion är jag en pålitlig partner.
Med 30 års erfarenhet kan jag föreslå lämpliga framställningssätt för ditt projekt. Jag har ett brett och pålitligt nätverk av inhemskt kunnade, med expertis inom många områden.
Men mina priser innehåller inte ”reklambyråtillägg”!

Tag kontakt så kan vi diskutera ditt projekt!

• Trycksaker till kontoret och för marknadsföring • Layout & ombrytning • Infoprodukter • Logomärken

Kontaktformulär

Kontakt

Abografi Ab
Betaniagatan 23 bst 4, 20810 Åbo
FO-nummer: 0994698-6

050 516 8512
mikael@abografi.fi